Arbeidsdeskundig onderzoek

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek wordt de belastbaarheid van de medewerker (zoals vastgesteld door de bedrijfsarts) vergeleken met de belasting in de eigen functie. Om dit goed te kunnen bepalen voeren we een aantal gesprekken en soms bekijken we de werkplek. Eerst gaan we eerst in gesprek met de werkgever en/of leidinggevende. Aansluitend volgt er een gesprek met de medewerker. Afsluitend hebben we een driegesprek waarin we ons advies geven. Uiterlijk een week na het gesprek volgt een duidelijke rapportage waarin het advies nog een keer helder op papier staat.

Voordelen van een arbeidsdeskundig onderzoek zijn:
o Een overzichtelijk rapportage, waarin een helder beeld gegeven wordt waar u staat in de re-integratie met een vervolgadvies voor de resterende periode;
o Onafhankelijk advies ten aanzien van toekomstperspectief van werknemer en werkgever;
o De kans op een loonsanctie vanuit UWV wordt hiermee verkleind.

Belangstelling voor een arbeidsdeskundig onderzoek? Neem contact op!

Vraag informatie aan

Adres
Gerard Hollinkstraat 5
7575 BB Oldenzaal
0541-571058

email: info@vitaalverder.nl

KvK
66531950
Bank
ABN AMRO
NL14ABNA0569348404

Algemene Leveringsvoorwaarden

Klacht?
Compliment?

Privacyreglement downloaden?
Privacyreglement

Nieuwsbrief ontvangen ?
Schrijf u hier in

Nieuwsbrief downloaden ?
Nieuwsbrief najaar 2020