Nieuwsbrief Vitaal Verder najaar 2017

NIEUWSBRIEF NAJAAR 2017

Iedereen is weer terug van vakantie en klaar voor de eindsprint! We hebben weer een nieuwsbrief gemaakt om u te informeren.
Mocht u vragen hebben over de benoemde punten in deze nieuwsbrief of andere vragen op arbeidsdeskundig, Arbo- of verzuimgebied, dan kunt u ons bereiken via de mail op info@vitaalverder.nl, telefonisch op 085-401 9643.

Europese privacyregels per 2018
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Een nummer dat bij wet is voorgeschreven om een persoon te identificeren (bijvoorbeeld het BSN-nummer) mag dan alleen worden gebruikt voor de uitvoering van die wet of voor doeleinden die in de wet staan. Organisaties kunnen het verbod om het BSN te gebruiken niet doorbreken door toestemming aan mensen te vragen voor het gebruik van hun BSN.

Sociaal economische trends: Verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken

Het CBS heeft interessant onderzoek gepubliceerd dat beschrijft wat de samenhang is tussen ziekteverzuim van werknemers, de verschillende kenmerken van werknemers en hun werk. Het gemiddelde landelijke ziekteverzuimpercentage is 3,9%. In 2016 verzuimen werknemers het meest in de sectoren openbaar bestuur en gezondheids- en welzijnszorg. In de horeca daarentegen wordt het minst verzuimd door werknemers. https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/27/verschillen-in-ziekteverzui...

Verkoudheid met 29% tegengaan? De gouden tip!

Meer dan 3000 personen deden mee aan het AMC-onderzoek van dr. Geert Buijze. Wat hebben zij gedaan? Een maand lang elke dag koud (af)douchen. Behalve de controlegroep, die hield de warme kraan tijdens de hele douchebeurt lekker open.
Het resultaat bij koud (af)douchen:
• 29% minder ziekteverzuim;
• Meer energie.
• Grotere productiviteit op het werk;
• Een hogere levenskwaliteit.
Wat bleek? Het positieve effect van koud douchen op je gezondheid zet al na 30 seconden in.
Hoe het kan dat je minder vaak verkouden wordt van dat koude douchen is nog niet helemaal duidelijk, legt dr. Buijze uit:
“Kennelijk doet koud douchen iets met het afweersysteem, maar we weten nog niet wat.”
Daag uw mensen uit! Een goed moment om eens te proberen of het voor hen ook werkt. Volgens de wetenschap: dat doet het. Nu alleen nog doen!

Arbowet.. wat verwacht men van u?
• De bedrijfsarts vrije toegang verlenen tot iedere werkplek.
• De werknemer mag zonder uw medeweten een
bedrijfsarts bezoek en een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts, waarbij de kosten voor de werkgever zijn.
• Aanwijzen van een preventiemedewerker.
• Het medezeggenschapsorgaan (OR/PVT) krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
• Uw personeelsvertegenwoordiging en de bedrijfsarts en preventiemedewerker dienen minimaal 1x per jaar te overleggen.
• Wanneer er geen basiscontract voor Arbodienstverlening aanwezig is, heeft de inspectie SZW ruimere sanctioneringsmogelijkheden.

Beweegnorm: Bewegen is goed, meer bewegen is beter!

Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen. Ook worden spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen. Dit alles verlaagt het risico op chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, en depressieve symptomen en, bij ouderen, botbreuken. De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten. Een groot deel van de bevolking beweegt te weinig. De uitdaging is een blijvende verandering in beweeg- en zitgedrag te realiseren. De inrichting van de fysieke werkomgeving kan hierin bevorderend werken. In Nederland worden de nieuwe beweegrichtlijnen voor matig intensieve inspanning en bot- en spierversterkende activiteiten gehaald door ongeveer 45 procent van de bevolking. Werk aan de winkel dus! Desgewenst kunnen wij ondersteunen met passende werkplekonderzoeken en adviezen.

Transitievergoeding

Op Prinsjesdag is duidelijk geworden dat het wetsvoorstel van demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de compensatieregeling voor de transitievergoedingen niet voor 01 juli 2019 in werking zal treden. Dit uitstel betekent niet dat het wetsvoorstel ook daadwerkelijk doorgang zal vinden. De formatie is nog volop gaande, zodra er meer bekend wordt, informeren we u.

Werkgeverscongressen najaar 2017

UWV organiseert op maandag 13-11 haar jaarlijkse werkgeverscongres in de Buitensociëteit te Zwolle. Een goed moment om te checken of uw kennis nog up-to-date is en uw vakgenoten tussen de workshops te spreken! Hopelijk zien we elkaar daar!

Vraag informatie aan

Adres
Steenstraat 44
7571 BL Oldenzaal
0541-571058

email: info@vitaalverder.nl

KvK
66531950
Bank
ABN AMRO
NL14ABNA0569348404

Klachtenformulier