Werkscan

Werkscan
Dit rapport beschrijft uw werkvermogen en of er signalen zijn die uw werkvermogen bedreigen. Als u dit wilt, bespreekt u het rapport met een arbeidsdeskundige van Vitaal Verder. In het gesprek wordt duidelijk wat u kunt doen om met plezier naar het werk te blijven gaan. De Werkscan bestaat uit 4 stappen.

Stap 1) Invullen van de online Werkscan-vragenlijst via www.uwWerkscan.nl/vitaalverder (invultijd circa 10 minuten).

Stap 2) Lezen rapport met resultaten: wat is mijn werkvermogen? Zijn er signalen dat mijn werkvermogen in de toekomst minder wordt?

Stap 3) Indien gewenst in gesprek met arbeidsdeskundige: actiepunten om het werkvermogen nu te verbeteren of signalen aan te pakken. Hier zijn kosten aan verbonden.

Stap 4) Zelf aan de slag met actiepunten om werkvermogen te verbeteren en/of signalen aan te pakken.

De antwoorden op de vragen uit de vragenlijst en het gesprek met de arbeidsdeskundige zijn volstrekt vertrouwelijk. Uw werkgever en leidinggevende krijgen geen inzage in deze informatie.

Indien u als werkgever deze Werkscan wilt aanbieden aan uw werknemer kan dat uiteraard ook. Als er meer dan 25 deelnemers zijn aan de scan krijgt u als werkgever een algehele terugkoppeling, die niet te herleiden is naar individuen. Vertrouwelijkheid is dus gegarandeerd.
Indien gewenst kunnen wij referenties verstrekken over toepassing van de Werkscan.

MEER DIENSTEN
Verzuimadvies op maat | Arbeidsdeskundig onderzoek | Werkscan | DossiercheckTraining leidinggevenden | Begeleiding bij ERD | Re-integratieadvies

Vraag informatie aan

Adres
Gerard Hollinkstraat 5
7575 BB Oldenzaal
0541-571058

email: info@vitaalverder.nl

KvK
66531950
Bank
ABN AMRO
NL14ABNA0569348404

Algemene Leveringsvoorwaarden

Klacht?
Compliment?

Privacyreglement downloaden?
Privacyreglement

Nieuwsbrief ontvangen ?
Schrijf u hier in

Nieuwsbrief downloaden ?
Nieuwsbrief najaar 2020